2019.gada 02 janvārī mums piedzima šokolādes krāsas runcītis.

Jaunajā mājā būs gatavs doties pēc 20.aprīļa