Klubi/asociācijas

Klubs Rebuss
Klubs Selena
Latvijas kaķu mīļotāju klubu asociācija CFCA
Kaķu mīļotāju starptautiskā organizācija FIFe
The Purebred Burmese Cats Alliance PBCA