2017.gada 15.novembrī mūsu audzetāva piedzima 5 meitenes: 3 sabuļkrāsas un 2 šokolādes!